Personal

Hos oss på Smedsgård arbetar 25 personer,varav 2 är chefer.

I personalgruppen ingår sjuksköterskor.omvårdnadspersonal och kokerskor.

Vår totala sjukfrånvaro i företaget under 2017 var 2,38%. Timvikarier ingår inte i beräkningen.

Vi har kollektivavtal som är tecknat genom Vårdföretagarna.

Kvalitet

Vi arbetar efter vårt ledningssystem för kvalitet, som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter. Detta innebär bland annat att vi har skriftliga rutiner för olika arbetsprocesser.

Vi använder oss av nedanstående kvalitetsregister som en del i utvecklingen av verksamheten.

Senior Alert.

Palliativregistret

BPSD

Äldreguiden

Våra resultat från patient och brukarundersökningar kan ses här.

√Ągare,styrelse och ekonomi

Sam Jonsson Ägare,Styrelseledamot,VD

Ida Jansson Ägare,Styrelseledamot,Verksamhetschef

För mera information om styrelse och ekonomi klicka här.