Personal

Hos oss på Smedsgård arbetar 25 personer,varav 2 är chefer.

I personalgruppen ingår sjuksköterskor.omvårdnadspersonal och kokerskor.

Vår totala sjukfrånvaro i företaget under 2022 var 5,8%. Timvikarier ingår inte i beräkningen.

Vi har kollektivavtal som är tecknat genom Vårdföretagarna.

Kvalitet

Vi arbetar efter vårt ledningssystem för kvalitet, som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter. Detta innebär bland annat att vi har skriftliga rutiner för olika arbetsprocesser.

Vi använder oss av nedanstående kvalitetsregister som en del i utvecklingen av verksamheten.

Senior Alert.

Palliativregistret

BPSD

Äldreguiden

Våra resultat från patient och brukarundersökningar kan ses här.

Ägare,styrelse och ekonomi

Sam Jonsson Ägare,Styrelseledamot

Ida Jansson Ägare,Styrelseledamot,Verksamhetschef

För mera information om styrelse och ekonomi klicka här.