Boende

När du flyttar in på Smedsgård utses en från personalen att bli din kontaktman.

En tid efter inflyttningen hålls ett ankomstsamtal tillsammans med dig. På ankomstsamtalet är dina anhöriga också välkomna om du önskar det.Vid samtalet träffar du kontaktman, sjuksköterska/enhetschef.

Syftet med samtalet är att du ska få mer information om Smedsgårdoch att du ska få tillfälle att framföra synpunkter på hur du vill att din hjälp ska utformas.

I hyran ingår avgift för TV-licens och basutbudet av TV-kanaler.

Det är viktigt att du har pengar till sjukresor, medicin och läkarbesök tillgängliga. Vid behov av ledsagning till läkarbesök ser vi helst att någon av dina anhöriga följer med.

I den mån som du har behov av att vi tar ansvar för de kontanter som du behöver för personligt bruk har vi en särskild rutin för detta. Ett mindre belopp låses då in i värdeskåpet som finns i din lägenhet. Vi har i övrigt begränsade möjligheter att ta ansvar för värdesaker.

I samband med inflyttningen kvitterar du ut nycklar till din lägenhet. Du ansvarar själv för adressändring och flyttning av tidningsabonnemang, telefon och hemförsäkring mm.

Din lägenhet är möblerad med en säng. Övriga möbler, och tillbehör såsom gardiner, gardinstänger med mera är du själv ansvarig för. Som hyresgäst håller du själv med sängkläder,handdukar, tvättkorg, glödlampor till dina egna lampor och städutrustning.

Tänk på att alla dina kläder ska kunna tvättas i maskin.

I den service och omvårdnadsavgift som du betalar ingår tvätt och sköljmedel, rengöringsmedel, hushålls och toalettpapper,soppåsar och tvättlappar.

Hyran fastställs årligen och följer de nivåer som Uppvidinge kommun tar ut i sina boende.

Köket

Köket serverar tre huvudmål per dag samt eftermiddags och kvällskaffe.

Om du har behov av specialkost kan det tillgodoses.

I vissa lägenheter har du möjlighet att själv tillreda din mat.

Mat och dricka finns att köpa även för anhöriga och andra besökande.

Dagverksamheten

Dagverksamhetens öppettider hittar Du på anslag i huset och utanför lokalen. Där kan Du se om någon aktivitet passar Dig.

Du är naturligtvis välkommen att prata med personalen på dagverksamheten om du har frågor eller om du är intresserad av att delta. Din kontaktman kan också vara behjälplig om du har frågor kring Dagverksamheten.

Sjukvård och hjälpmedel

Tillgång till hemsjukvård finns dygnet runt. En sjuksköterska är patientansvarigaför just dig.

Distriktsrehabiliteringen arbetar med rehabilitering och utprovning av hjälpmedel. Om du har behov av hjälpmedel så kan din kontaktman hjälpa dig att kontakta rehab.

Kostnader för den enskillde

Kostabonnemang: Frukost, lunch, middag, kaffe samt mellanmål 5667 kr/månad
Hyra: från 4676 kr till 5882 kr/månad beroende på lägenhetens storlek.